Word 2003 Kod Sayfası Arayüzünün Tanıtılması
Arkadaşlar bu makalemizde sizlere ana hatları ile Microsoft 2003 programını kod geliştirme arayüzünü tanıtmaya çalışağız. Aslıdan Excel bölümde anlatılanları okuyanlarımız için burada anlattıklarımız bir nev-i tekrar hükmündedir ancak olsun tekrardan zarar gelmez. Öncelikle Word kod editörünü görüntülemek için Visual Basic araç çubuğunda bulunan 1 numaralı düğme tıklanmalı ya da klavyeden Alt + F11 tuşlarına basılmalıdır.
Visual Basic Araç Çubuğu Şekil-1
Bu işlem sonrasında Şekil-2 de verilen pencere görüntülenecektir. Bu pencere yardımı ile Dokümanımızda bulunan nesnelere ve bu nesneler ait olaylara erişebilir, nesnelerimizin tasarım zamanı özelliklerini ayarlayabilir ve yazdığımız kodları test edebiliriz. Şimdi isterseniz kod pecresini inceleyelim

Şekil-2
Bu pencerede Dokümanımızda bulunan nesneler arasında geçiş yapmak için Project Explorer penceresinden yararlanırız. Bu pencere görüntülenmiyorsa klavyeden Ctrl + R tuşlarına basar ya da view mönüsünden Project Explorer seçeneğini tıklarız. Bu pencere yardımıyla, çalımamıza Modül ya da Class modül, User Form / Kullanıcı formu gibi nesneleri ekleyip kaldırabiliriz. Yine yapacağımız çalışmaların kodlarını son kullanıcılardan korumak için bu pencereden yararlanarak kodları bir şifre ile koruma altına alabiliriz.
Kod sayfasında yer alan Özellikler /Properties penceresi ise dokümanımıza eklediğimiz ve hem çalışma zamanında hem de tasarım zamanında görüntülenen nesnelerimizin tasarım zamanı özelliklerini ayarlayabiliriz. Örneğin bir CommandButton nesnesini, aktifleştirebilir, pasifleştirebilir,  font ve zemin rengini, genişlik ve yüksekliğini ve daha bir çok özelliğini tasarlama aşamasında ayarlayabiliriz. Bu pencere ekranda görüntülenmiyorsa F4 tuşuna basabilir ya da view mönüsünden Properties seçeneğini tıklayabiliriz.
Object Browser açılan kutusu ile dokümanımızda bulunan ocx nesneler arasında geçiş yapabiliriz. Seçtiğimiz nesneye ait olaylarda her seçim işlemi sonrasında Event Browser /Olay Gözatıcısı açılan kutusunda listelenir. Böylece siz de istediğiniz nesnenin istediğiniz olayına kod yazabilirsiniz. Bu arada olay/event nedir? Diyen arkadaşlara kabaca hatırlatalım olaylar sistem tarafından tetiklenen alt programlardır.
Standart araç çubuğu üzerinde yer alan ve 1, 2, ve 3 ile numaralanan tuşlar sayesinde kodlarımızı çalıştırabilir (F5) , çalışmakta olan kodlarımızın işleyişini durdurabilir (Ctrl + Break) ya da kod işleyişini tamamen resetleyebiliriz.
Edit araç çubuğunda yer alan ve 4, 5 olarak numaralandırılan tuşlar yardımı ile de yazdığımız kodlara açıklama satırı ekleyebilir, kodlarımızı derleyicinin gözünden uzaklaştırmak için açıklama satırı haline getirebilir ya da daha önce açıklama satırı yaptığımız kodlarımızı yeniden icra edilecek kodlar haline getirebiliriz. Açıklama satırınız dönüştürülen satırların başına tek tırnak karakteri eklenir. C, C++, php, Java, JavaScript, C# vb. dillerindeki gibi blok-comment / blok halinde açıklama satırına dönüştürme karakterleri yoktur.
Bu arada VBA varsayılan olarak tanımlanmayan değişkenlerin kullanılmasına izin verir. Bu doğru dürüst kod yazmak isteyen biri için bir sıkıntıdır. Bu nedenle kendimizi daha az hata yapmaya zorlamak için tanımlamadığımız değişkenlerin kullanımında derleyicinin bize hata vererek uyarmasını istiyoruz. Bu amaçla kod penceresinde tüm olayların en üst kısmına Option Explicit yazıyoruz ya da Tools > Options ile ekrana gelen Şekil-3 teki pencerede Require Variable Declaration seçeneğini işaretliyoruz.
Şekil-3
Son olarak benim gibi kod penceresinde yazdıklarını görmekte zorluk çekenler editör fontları üzerinde oynama yapabilirler. Bu amaçla aşağıda Şekil-4 te verilen pencereden yararlanabilirsiz. Bu pencereyi görüntülemek için Tools > Options mönü komut sırasını kullanıyoruz.
Şekil-4
Yardımcı olması dileğiyle. Güç sizinle olsun.