cp

Amaç Dosyaları ve dizinleri kopyalamak
Kullanım Şekli cp [SEÇENEKLER] [KAYNAK] [HEDEF]

cp komutu dosya yada dizinleri kopyalar.Aşağıdaki ilk örnekte liste dosyası listeKopya olarak aynı konuma kopyalamaktadır ve ikinci örnekte ise listeKopya dosyası /tmp dizinine kopyalanmaktadır.
 

$ cp liste listeKopya
$ cp listeKopya /tmp/


cp komutu ile sadece dosyaları değil dizinleri de içeriği ile beraber kopyalayabiliriz. Bir sonraki örneğimizde cp komutu -r parametresi ile kullanılarak bir dizin tüm içeriği ile beraber kopyalanmıştır.
 

$ cp -r Belgeler/ Belgeler2/


Dikkat cp komutu varsayılan olarak hedefteki dosyaların üzerine yazar.Varsayılan dosyaların üzerine yazmadan önce kullanıcıdan onay alınması için cp komutu -i parametresi ile birlikte kullanılmalıdır.


Bilinen kullanım örnekleri

cp [KAYNAK] [HEDEF] Dosya yada dizini belirtilen konuma kopyalar.
cp -r [KAYNAK] [HEDEF] Dizini tüm içeriği ile beraber kopyalar.
cp -i [KAYNAK] [HEDEF] Hedef dosya üzerine yazmadan önce onay alır.
cp -f [KAYNAK] [HEDEF] Hedef dosya üzerine yazmaya zorlar.
cp -v [KAYNAK] [HEDEF] Kopyalama sırasında yapılan işlemlere dair bilgiler görüntüler.

Yardımcı olması dileğiyle