mkdir / rmdir
 

Amaç Klasör yapmak / silmek
Kullanım Şekli mkdir [SEÇENEKLER] [DİZİN]


mkdir komutu dizin yapar. Aşağıdaki örnekte test adında yeni bir klasör oluşturmuştur. mkdir kullanılırken izinler dikkate alınmalıdır.Bu komut sadece kullanıcının yetkisinin olduğu yerlerde çalışacaktır.
 

# mkdir test


Bilgi mkdir komutuyla adının içerisinde boşluk karakteri olan yeni bir klasör oluşturulurken boşluk karakteri \ ile yazılmalıdır. Örneğin mkdir "özel dosyalar" ya da mkdir özel\ dosyalar şeklinde kullanılmalıdır.


rmdir komutu dizin silmek için kullanılır. Aşağıdaki örnekte Daha önce oluşturduğumuz test dizini silinmektedir.

# rmdir test/


Bilgi rmdir komutu sadece içi boş dizinleri silebilir. Boş olmayan dizinleri silebilmek için rm -r [KLASÖR] şeklinde kullanılmalıdır.


Bilinen kullanım örnekleri

mkdir [KLASÖR] Belirtilen klasörü oluşturur.
mkdir -p [YOL/KLASÖR] Belirtilen yol boyunca tüm klasörleri gerekirse oluşturur.
rmdir [KLASÖR] Belirtilen klasörü siler

Yardımcı olması dileğiyle