rm
 

Amaç Dosyaları silmek
Kullanım Şekli rm [SEÇENEKLER] [DOSYA]


rm komutu dosyaları siler. Aşağıdaki örnekte rm komutu dosyaListesi.txt dosyasını silmektedir. rm komutu çalıştırıldıktan sonra dosyaListesi.txt dosyası harddisk üzerinden silineceği için artık dosya erişilemez.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur; rm komutu çalıştırıldığında birçok sistemde varsayılan olarak silme işlemi öncesi kullanıcıdan onay almaz. Bunu değiştirmek için rm komutu -i parametresi ile kullanılmalıdır. Bu parametre kullanıcıdan dosya silmeden önce silme işlemini yapmak isteyip istemediğini soran bir uyarı mesajı görüntüler. Aşağıda verilen ikinci örnekte dosyaListesi.txt dosyası silinmeden önce kullanıcının onayı alınmaktadır.
 

$ rm dosyaListesi.txt
$ ls -l dosyaListesi.txt
ls : cannot access dosyaListesi.txt : No such file or directory


rm komutunun -i parametresi ile kullanımı.
 

$ rm -i dosyaListesi.txt
rm :remove regular file 'dosyaListesi.txt'? y


Bilgi Daha sonra inceleyeceğimiz alias komutu ile rm komutunu varsayılan halini rm -i ye dönüştürebiliriz.Dosya silerken kazara büyük hatalara sebep olmamak için bu şekilde kukllanmanızı tavsiye ederiz.


Bilinen kullanım örnekleri

rm [DOSYA] Sadece belirtilen dosyayı siler
rm -r [DİZİN] Belirtilen dizini tüm alt dizinleri ve içeriği ile birlikte siler.
rm -i [DOSYA] Belirtilen dosyayı silmeden önce onay alır.

Yardımcı olması dileğiyle