lsof

Amaç Açık dosyaları listelemek
Kullanım Şekli lsof [SEÇENEKLER] [DOSYA ADI]


lsof komutu açık dosyalar hakkında bilgi verir. lsof herhangi bir parametre kullanmadan çalıştırıldığında sistemde açık olan tüm dosyaları görüntüler. Bu komut açık olan bir dosyanın adın ile kullanıldığında o dosyanın kim tarafından kullanıldığını görüntüler.Aşağıdaki örnekte lsof komutu /etc/host dosyasını kimin kullandığını görüntülemenin yanında komut adı süreç numarası vb.diğer yardımcı bilgileride görüntülemektedir.
Bu komut -u seçeneği ile kullanıldığında bu seçenekten sonra belirtilen kullanıcıya ait tüm açık olan dosyaların listesini görüntüler.

# lsof /etc /hosts
# lsof -u ahmet

Bilinen kullanım örnekleri


lsof Tüm açık dosyaları listeler.
lsof [DOSYA] Seçilen açık dosyaya ait bilgileri görüntüler.
lsof -u [KULLANICI ADI] Belirtilen kullanıcıya ait açık dosyaları listeler.
lsof -p [PID]

PID numarası verilen sürecin açtığı dosyaları listeler.

lsof -c [SÜREÇ ADI] Adı verilen sürecin (işlem parccığının) açtığı dosyaları listeler.
lsof -i Açık ağ portlerını ve soketlerini listeler.

Yardımcı olması dileğiyle