Merhaba gençler bu web sitemizde data isimli veritabanındaki ogrenciler tablsoundaki kayıtlar DataSet nesnesine çekilip sonrasında bu nesnenin aynen bir tabloda olduğu gibi satır ve sütun verilerine ulaşılarak ogrenciler tablosundaki bilgiler listelenmektedir. DataSet nesnesinin satır ve sutunlarını okurken:

 1. İlk örneğimizde foreach() yapısı içiçe kullanılarak satır sayısı ve her satırdaki sütun sayısı kadar tekrarlama yapılarak veriler listelenmiştir.
 2. İkinci örneğimizde ise standart for() döngüsü ile satırlar ve her bir satırdaki sütunlar okunarak veriler listelenmiştir
 3. Son örnekte ise satırlar standart for ile okunurken herbir satırdaki sütunlara sütun adları kullanılarak erişilmiştir.

Tüm bunlar yapılırken işlemler şu sıra ile gerçekleştiriliyor:

 1. Veritabanına bağlantı açılıyor
 2. Okunmak istenen tablonun verileri dataset nesnesine yükleniyor
 3. Veriler sayfada görüntüleniyor
 4. Son olarak her durumda işlem sonunda ya da okuma sırasında hata oluştuğunda açık olan bağlantı varsa kapatılıyor.

SELECT * FROM öğrenciler ORDER BY id DESC SQL cümlesi ile ogrenciler tablosundaki tüm satırlar id sütununa göre azalan sıralama yapılarak isteniyor Aynı cümle:
SELECT id, adi,soyadi,sinifi,numarasi,foto FROM ogrenciler ORDER BY id DESC şeklinde de yazılabilirdi. Şimdi sizler de şu cümleleri cmd.CommandText bölüme yazarak sonuçları gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi esas alarak farklı süzme seçeneklerini de siz yazmanya çalışınız AND (ve) ile OR (veya) mantık operatörlerini araştırarak SQL cümlelerinize bunları da dahil etmeye çalışınız.

 1. SELECT * FROM öğrenciler ORDER BY id ASC
 2. SELECT id,adi,soyadi FROM öğrenciler
 3. SELECT * FROM öğrenciler ORDER BY adi ASC
 4. SELECT * FROM öğrenciler WHERE adi LIKE 'a%'
 5. SELECT * FROM öğrenciler WHERE adi LIKE '%i%'
 6. SELECT * FROM öğrenciler WHERE numarasi  >  '150'