Aşağıda sizlerle tekrarlanan işlemlerde kullanılan for, while, do-while, foreach gibi yapıları açıklayan basit örnek kodlar paylaştım. Kodlardan önce ve sonra verdiğim açıklama satırları sizlere o kodun görevi hakkında bilgi vermektedir. Çıktıları gözlemlemek için (Firefox için) Araçlar -> Web geliştirici -> Web konsolu tıklanarak konsol görüntülenmelidir. Unutmayın tüm bu yapıları bu seneki dersimizde peyder pey değişik işlemlerde kullandık. Bu sene dersimizde yaptığımız örnekleri de buraya taşıdığımda sanıyorum olayın farkına daha iyi varacaksınız. Nede olsa söz gider yazı kalır. Mutlu kodlama günleri dilerim

<script language="javascript" type="text/javascript">
  //BÖLÜM-2 DÖNGÜLERE YAPILARINA GENEL BAKIŞ
  //Tekrar gerektiren işlemlerde kullandığımız yapılardır. 
  //A- FOR LOOP
  //öncelikle belirli sayıda tekrar gerektiren işlemler için for() döngüsüne bakalım
  //1. sayma sayilari
  for(let i=0;i<5;i++)console.log("i=" + i.toString()); //->i=0,i=1....i=4
  //2. çift sayılar
  for(let i=10;i>0;i-=2)console.log("i=" + i.toString());//-> i=10, i=8,...i=2
  //3. tek sayılar
  for(let i=1;i<10;i+=2)console.log("i=" + i.toString());//-> i=1, i=3,...i=9
  //4. sayilarin toplami
  var tp=0; for(let i=1;i<=10;i+=2)tp+=i;
  console.log("1-10 arasındaki sayma sayılarının toplamı =" + tp.toString());
  //(sonTerim *(sonTerim+1)/2) ile sonuclari test edebilirsiniz. Yaşasın matematik.
  //5.karakter ayiklama
  var adres="bilalsert.com.tr"; 
  for(let i=0;i<adres.length;i++) console.log("harf["+ i+"]=" + adres.charAt(i));
  //6. sonsuz for dongusunu kırma
  //aşağıda verilen for donugusunde bir sart olmadığı için sonsuz kez donecektir
  //ancak biz bir şart cumlesi ile break; kullanırsak bu işlem belirli bir tekrardan
  //sonra kırılacaktır. Dikkatli kullanmalısınız.
  for(let i=1;;i++) {console.log("i=" + i); if(i%13==0) break;}

  //B- WHILE ya da DO{}WHILE loop
  // while kensine verilen şart doğru olduğu sürece tekrara devam eden yapıdır
  //şart sağlanmadığında döngü kırılır
  //1. ornek
  var i=0;
  while(i<10){
    console.log("i=" + i.toString());
    i++;
  }//-> i=1, i=3,...i=9
   //2.karakter ayiklama
  var adres="bilalsert.com.tr"; i=0;
  while(i<adres.length){
    console.log("harf["+ i+"]=" + adres.charAt(i)); 
    i++;
  } 
  //3. do{}while ile while arasındaki temel farkin incelenmesi
  i=0;
  while(i>0){
    console.log("1.dongu i=" + i.toString());
  }//-> çıktı vermez
  i=0;
  do{
    console.log("2.dongu i=" + i.toString());
  }while(i>0); //>2. dongu i=0 çıktısı verir oysa i>0 sağlanmaz
  //ozetle do{}while(); şart sağlanmasa bile 1 defa mutlaka çalışır.
  i=0;  
  //4.sonsuz while döngüsü ve onu kırma
  //birini seçin ya da siz de bir sonsuz dongu ifadesi yazın.
  //while(1){
  //while(1!=0){
  //while(true){
  while(!false){
    i++;
    console.log("sonsuz dongu icinde i=" + i.toString());
    if(i==10)break;
  } 
  
  //C. FOREACH nasıl kullanılır?
  //herbir elemanı yazdırıyoruz bunun için bir diziye ihtiyacımız var
  var meyveler=["elma","armut","muz","karpuz","kiraz"];
  meyveler.forEach(herbiri);
  function herbiri(meyve){
    console.log(meyve);
  }
  //herbir elemanı indeks değerlerini yazdırıyoruz.
  var meyveler=["elma","armut","muz","karpuz","kiraz"];
  meyveler.forEach(listele);
  function listele(meyve,indeks){
    console.log("eleman[" + indeks + "]=" + meyve);
    indeks++;
  }  
</script>