Bu örneğimizde movie clip, graphic ve button nesneleri için ortak bir özellik olan _rotation ile üç farklı boyuttaki dişli çark döndürülmektedir. Bu animasyonu yapabilmek için aşağıdaki işlem basamaklarını takip etmeniz gerekmektedir.

  1. Yeni bir flash dokümanı oluşturun ve yayınlama ayarlarını yaptıkan sonra kaydedin.
  2. Aşağıdaki ekran tasarımında verildiği gibi dört adet düğme tasarlayın bunları sahneye bırakın ve yine tasarım resminde belirtilen instance name özelliklerini ayarlayın.
  3. Üç farklı boyutta dişli çark tasarlayın ya da benim yaptığım gibi resimleri netten indirin ve onları alpha kanalları olan png formatına dönüştürün. Sonra bu resimlerin her biri ayrı bir movie clip' e yerleşecek şekilde animasyonunuza ithal edin. (File- Import - Import to Library ya da stage keyfiniz bilir.)
  4. Dişli çarklara da yine tasarım resminde verilen instance name değerlerini girin. Tasarım bitti, şimdi kodları yazacağımız yeni bir katman ekleme işleminde sıra
  5. Yeni bir katman ve bu katmana üç ana kare ekleyin. İşlem tamam

Tasarım Ekranı:

animasyon tasarim ekrani

Şimdi aşağıda verilen kodları ilgili anakarelere yazın. Unutmayın ki Flash Scripting büyük küçük harf duyarlıdır bu nedenle yazdıklarınıza dikkat etmelisiniz. En küçük yazım hatasında bir şeyler çalışmayacaktır.

Uygulama Kodları:

//1. anakareye yazılacak kodlar

//Tasarim ve Kodlama Bilal SERT
//http://bilalsert.net
var yon:Boolean=true; //saat yonunde ise true değilse flase olacak
function calisanDisliler():Void{
    //disli carklara dis sayilarina gore yaklasik turlar veriyoruz.
    if(yon){
        yesil_mc._rotation-=10;
        mavi_mc._rotation+=14.3;
        kirmizi_mc._rotation+=17.5;
    }else{
        yesil_mc._rotation+=10;
        mavi_mc._rotation-=14.3;
        kirmizi_mc._rotation-=17.5;
    }
}//calisanDisliler
oynat_btn.onRelease=function():Void{
    play();    
}
durdur_btn.onRelease=function():Void{
    stop();
}
sy_btn.onRelease=function():Void{
    yon=true;    
}
syt_btn.onRelease=function():Void{
    yon=false;
}

//2. anakareye yazılacak kodlar

calisanDisliler();

//3. anakareye yazılacak kodlar

gotoAndPlay(2);

Şayet her şey yolunda gitmişse aşağıda verilene benzer bir ekranınız olacaktır. Şimdi tuşları kullanarak etkilerini gözlemleyin...

Yardımcı olması dileği ile...