Daha önce For döngüsünün ne işe yaradığını anlatmış bunu küçük örneklerle ele almıştık. Şimdi ise for döngüsünün artan ve azalan değerlere göre nasıl yazılacağını gösteren basit bir uygulama yapacağız. Sizin bu uygulamayı yaptıktan sonra bizim burada açık bir kapı olarak bıraktığımız for döngüsündeki artım ya da azaltım basamak değerini de kullanıcının girmesini sağlamanızı bekliyoruz. Aşağıda verilen kaynak kodlar üzerindeki küçük değişiklikler ve tasarım ekranına ekleyeceğiniz yeni bir input metin nesnesi ile bu problemi çözmeniz mümkündür. İsterseniz şimdi uygulamamızın tasarımına kısa bir gözatalım.
1. Öncelikle yeni bir flash animasyon dosyası oluşturun sonrasında sahne boyutu (600x400 piksel), fps değeri (12) ve yayınlama ayarları gibi parametreleri belirledikten sonra animasyonunuzu kaydedin.
2. Sonrasında 4 adet Button nesnesi tasarlayın bunlardan iki tanesi dinamik metin kutusunda up-down scroll//yukarı-aşağı kaydırma işleminde biri, işletilecek kaynak kodun görüntülenmesinde bir diğeri de kaynak kodları gösteren metin kutusunun temizlenmesinde kullanılacaktır.(Aşağıdaki ekran tasarımında bizim tasarladığımız butonlar ve bunları sahneye ekledikten sonra kendilerine verdiğimiz instance name özellikleri verilmiştir.)
3. Sahneye bir adet dinamik ve iki adet input metin nesnesi ekleyin. Bunlardan dinamik metin nesnesi işletilecek kaynak kodların görüntülenmesinde kullanacağımız için diğerlerinden oldukça büyük tasarlayın. Diğer ikisini ise for döngüsünün alt ve üst limit değerlerini belirlemede veri giriş elemani olarak kullanacağız.(Aşağıdaki ekran tasarımında bizim kullandığımız metin nesneleri ve bunları sahneye ekledikten sonra kendilerine verdiğimiz instance name özellikleri verilmiştir.)
4.Buton ve metin kutularımızı ayrı birer katmana aşağıdaki şekilde verildiği yerleştirdikten sonra metin kutularında ve sahne zeminine renk vermek için rectangle/dikdörtgen aracını kullanarak metin kutularına göre sarı renkte 3 adet ve sahne boyutlarına göre mavi renkte 1 adet dikdörtgenler çizerek aşağıda verilen ekran tasarımını elde etmiş oluyoruz.
for_nasil_calisir_ekran_tasarimi .
5.Yukarıda verilen ekran tasarımını yaptıktan sonra animasyonumuza hayat vermek için kaynak kodları yazacağımız yeni bir katman ekliyor ve adına action diyoruz. Bu katmanın ilk anakaresine action olarak aşağıda verilen script kodları yazıyoruz.

Animasyon Kaynak Kodları
//http://bilalsert.net Kutahya Tek. ve End. Mes. Lis. Web. Prog. Dal Şefi.
var ilk:Number;
var son:Number;
var sayac:Number;
var varsayilan:String= new String();
var fareNerede:Number=0;
var calisiyor:Boolean=false;
var islemID:Number=0;
function kaydir(durum:Boolean):Void{
if(durum){
if(liste_txt.scroll }else{
if(liste_txt.scroll>0)liste_txt.scroll--;
}
}
ekle_btn.onRollOver=function():Void{
ilk=parseInt(ilk_txt.text);
son=parseInt(son_txt.text);
liste_txt.text="İşletilecek kod : \n";
if(ilk<=son){
liste_txt.text+="for(sayac=" + ilk +" ;sayac<=" + son + ";sayac++){ \n liste_txt.text+=sayac.toString() + \\ n \n}";
}else {
liste_txt.text+="for(sayac=" + ilk + ";sayac>=" + son + ";sayac--){ \n liste_txt.text+=sayac.toString() + \\n \n }";
}//if
}//ekle over
ekle_btn.onRollOut=function():Void{
liste_txt.text=varsayilan;
}//ekle out
ekle_btn.onRelease=function():Void{
ilk=parseInt(ilk_txt.text);
son=parseInt(son_txt.text);
liste_txt.text="";
if(ilk<=son){
for(sayac=ilk;sayac<=son;sayac++)liste_txt.text+=sayac.toString() + "\n";
}else {
for(sayac=ilk;sayac>=son;sayac--) liste_txt.text+=sayac.toString() + "\n";
}//if
varsayilan=liste_txt.text;
}//ekle release
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
sil_btn.onRollOver=function(){
liste_txt.text="İşletilecek kod : \n";
liste_txt.text+="varsayilan=\"\"";
}//sil over
sil_btn.onRollOut=function(){
liste_txt.text=varsayilan;
}//sil out
sil_btn.onRelease=function(){
varsayilan="";
}//sil release
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
yukari_btn.onRollOut=function(){
clearInterval(islemID);
calisiyor=false;
}
yukari_btn.onRollOver=function(){
fareNerede=1;
if(!calisiyor){
islemID=setInterval(kaydir,20,false);
calisiyor=true;
}
}
asagi_btn.onRollOut=function(){
clearInterval(islemID);
calisiyor=false;
}
asagi_btn.onRollOver=function(){
fareNerede=2;
if(!calisiyor){
islemID=setInterval(kaydir,20,true);
calisiyor=true;
}
}


6.Şayet herşey yolunda gitmiş ise aşağıdakine benzer bir animasyonunuz olacaktır. Şimdi ilk ve son değer kutularına farklı değerler girerek + ve - tuşları üzerine gelerek animasyonun çalıştıracağı kaynak kodları görüntüleyebilir böylece ilk ve son değerin büyüklükleri değiştiğinde for bloğunda nelerin değiştiğini gözlemleyebilirsiniz.


Yardımcı olması dileği ile...