ls

Amaç  Dizin içerigini listeler
Kullanim sekli ls [seçenekler] [dizin/klasör]

ls komutunu dizinleri ve içeriklerini listelerken kullanırız. Listeleme işlemi yaparken sadece komutun kendisini kullanabileceğimiz gibi sahip olduğu parametrelerden de yararlanabiliriz. En bilinen parametreleri l ve a dır. Bunlara ait kullanım örnekleri ve ekran görüntüleri aşağıda verilmiştir.

Bilinen Kullanim Örnekleri
ls aktif dizindeki dosyaların temel listesini görüntüler.
ls [dizin] belirtilen dizinde dosyaların listesini görüntüler.
ls -l dosyaları ayrıntıları(kullanıcı hakları vs.)ile listeler.
ls -la gizli dosyalar dahil tüm dosyaları ayrıntıları ile listeler.
ls -lh dosya boyutlarını insanların okuyabilecegi boyutlarda görüntüler. (KByte, MByte vb.)
ls -R aktif dizinde yer alan tüm alt klasörleri ve onların içeriklerini görüntüler.
ls -d[dizin] sadece belirtilen klasörde listeler.(içerigini degil.)

Kullanıcı klasöründe ls -l komutu verildiğinde aşağıdaki gibi bir ekran çıktısı alırız. Burada dikkat çeken husus listeleme yapılan dizinde yer alan gizli klasör ve dosyaların listelenmemiş olmasıdır. Listelemede ilk harf d ise listelenenin bir dizin l ise link/bağlantı ve - ise dosya olduğunu göstermektedir. wrx / r-x / r-x (ya da benzeri) olarak belirtilen harfler ilgili klasör ya da dosyanın kullanıcı haklarını ifade etmektedir.owner/group/other - sahip/grup/digerleri şeklinde ifade edebileceğimiz haklar w:write/yazma r:read/okuma ve x:execute/çalıştırma haklarıdır. Bu harflerden herhangi biri yerine konulan - işareti o hakkın verilmediği anlamına gelmektedir. Konu ayrıntıları ile daha sonra ele alınacaktır.

ls-ls_komutu

Üzerinde çalıştığımız dizinde ls -la komutunu verdiğimizde ise yukarıda verilen komuttan farklı olarak bu defa gizli dosya ve klasörlerin de lsitelendiği gözlemlenmektedir.
ls-la_komutu_ekran_ciktisi

Yardımcı olması dileğiyle