Excel-VBA ve sabitlerin kullanımı.

Sabitler adından da anlaşılacağı üzere bir defaya mahsus olmak üzere kendilerine aktarılan değeri saklayan ve program akışı süresince sahip olduğu değer değiştirilemeyen yapılardır. Sabitler program sırasında parametre olarak kullanılmak kaydıyla herhangi bir işlemde kullanılabilirler. Ancak herhangi bir işlemin sonucu değişkenlerde olduğu gibi sabitlerde de depolanmaya çalışılmamalıdır.

Sabitlerin tanımlanması değişken tanımlama işlemine benzer farklı olarak sabit tanımlamaları dim ile değil Const deyimi ile yapılır. Const tahmin edebileceğiniz üzere İngilizcede constant kelimesinin kısaltılmış halidir. Const deyiminden sonra değişken isimlendirme kurallarında verilen aaynı uyarıları dikkate alarak sabite bir isim veririz, sonrasında da = operatörü ile sabite bir değer aktarırız. İşlem bundan ibarettir. Şimdi bunu basit bir uygulama ile daha iyi kavrayalım.

1) Öncelikle bir Excel dokümanı oluşturup kaydedin. Aşağıda verilen hücre biçimlendirmelerini yapın, sonrasında Araçlar>Makro>Güvenlik komutları ile ekrana gelen pencerede Makro güvenliği sekmesinde Düşük seçeneğini işaretleyerek Tamam düğmesi ile onaylayın.Kaydet düğmesine basıp dokümanı kapatıp yeniden açın.
bilalsert.netŞekil-1

2.Sonrasında Görünüm > Araç çubukları ile ekrana gelen listeden Visual Basic araç çubuğunu işaretleyin. Bu araç çubuğunda tasarım modu (Şekil-2 / 3 numara) düğmesine basın.
Şekil-2

3) Yine Visual Basic araç çubuğunda yer alan Denetim Araç Kutusu düğmesine (Şekil-2 / 2 numara) basın ve kullanabileceğiz ocx nesnelerini görüntüleyin. Bunların arasından Komut düğmesi nesnesini tıklayın ve sonrasında farenin sol tuşunu basılı tutarak çalışma sayfası üzerinde sürükle bırak yönetimi ile makul büyüklükte bir düğme çizin.
bilalsert.netŞekil-3

4) Çizdiğiniz düğme üzerinde farenin sağ tuşuna basarak Özellikler/Properties komutunu tıklayın. Ekrana gelecek özellikler penceresinde Caption özelliğinin değerini HESAPLA, name özelliğinin değerini de btnHesapla olarak değiştirin. Bu işlemleri tamamladıktan sonra özellikler penceresini kapatıp. Çizdiğiniz düğme üzerinde farenin sol tuşu ile seri bir çift tıklama yapın. Bu işlem sizi kod sayfasına taşıyacaktır. Kod sayfasına aşağıdaki ekranda verilen kodları yazın.
bilalsert.netŞekil-4

Sonuc : Sabitler bir defaya mahsus olmak üzere tanımlandıkları sırada değer alırlar ve program boyunca sahip oldukları değerleri saklarlar. Şekil-4 de de verildiği üzere pi=pi+5 yanlış bir program satırıdır çünkü sabit değişken gibi kullanılmaya çalışılmıştır. Bir program satırında birden fazla sabit tanımlaması yapılabilir. Sabitlerin geçerlilikleri tanımlandıkları yere göre değişiklik gösterir. Bunu daha iyi anlamak için değişkenlerin geçerliliklerinin teferruatı ile anlatıldığı makaleyi okuyuz.

Yardımcı olması dileğiyle