Karşılaştırma operatörlerinin incelenmesi

Herhangi iki ya da daha fazla büyüklük arasında bir birlerine göre nicelik yönünden durumlarına karar vermek için aralarında karşılaştırma işlemi yaparız. Aslında ölçme de bir nev-i bilinen büyüklükle bilinmeyeni karşılaştırmaktır. VBA (Visual Basic for Application) script dilinde yeralan karşılaştırma operatörleri aşağıdaki tabloda özet olarak ele alınmıştır. Buna göre;

Aritmatik İşlem VBA Operatörü Açıklama
Eşitir = Karşılaştırılan büyüklükler birbirine eşit demektir.
Küçüktür < Karşılaştırılan büyüklüklerden yazım sırasına göre operatörün solunda kalan sağında kalandan küçüktür.
Küçük ya da Eşit <= Karşılaştırılan büyüklüklerden yazım sırasına göre operatörün solunda kalan sağında kalandan küçüktür ya da ona eşittir.
Büyüktür > Karşılaştırılan büyüklüklerden yazım sırasına göre operatörün solunda kalan sağında kalandan büyüktür.
Büyük ya da Eşit >= Karşılaştırılan büyüklüklerden yazım sırasına göre operatörün solunda kalan sağında kalandan büyüktür ya da ona eşittir.
Eşit Değildir <> Karşılatırılan büyüklükler birbirinden farklı demektir.

Yukarıda verilen işlemleri basit bir uygulama ile daha iyi kavrayalım. Bunun için:

1) Öncelikle bir Excel dokümanı oluşturup kaydedin. Aşağıda verilen hücre biçimlendirmelerini yapın, sonrasında Araçlar>Makro>Güvenlik komutları ile ekrana gelen pencerede Makro güvenliği sekmesinde Düşük seçemeğini işaretleyerek Tamam düğmesi ile onaylayın.Kaydet düğmesine basıp dokümanı kapatıp yeniden açın.
karşılatırma operatörleriŞekil-1
2.Sonrasında Görünüm > Araç çubukları ile ekrana gelen listeden Visual Basic araç çubuğunu işaretleyin. Bu araç çubuğunda tasarım modu (Şekil-2 / 3 numara) düğmesine basın.
Şekil-2
3) Yine Visual Basic araç çubuğunda yer alan Denetim Araç Kutusu düğmesine (Şekil-2 / 2 numara) basın ve kullanabileceğiz ocx nesnelerini görüntüleyin. Bunların arasından Komut düğmesi nesnesini tıklayın ve sonrasında farenin sol tuşunu basılı tutarak çalışma sayfası üzerinde sürükle bırak yönetimi ile makul büyüklükte bir düğme çizin.
bilalsert.netŞekil-3

4) Çizdiğiniz düğme üzerinde farenin sağ tuşuna basarak Özellikler/Properties komutunu tıklayın. Ekrana gelecek özellikler penceresinde Caption özelliğinin değerini DEGERLENDIR, name özelliğinin değerini de btnDegerlendir olarak değiştirin. Bu işlemleri tamamladıktan sonra özellikler penceresini kapatıp. Çizdiğiniz düğme üzerinde farenin sol tuşu ile seri bir çift tıklama yapın. Bu işlem sizi kod sayfasına taşıyacaktır. Kod sayfasına aşağıdaki ekranda verilen kodları yazın.

Private Sub btnDegerlendir_Click()
Sayfa1.Range("A4:E6").ClearContents 'hucre icerikleri siliniyor.
Sayfa1.Range("C3:E3").ClearContents 'hucre icerikleri siliniyor.
If Not IsNumeric(Sayfa1.Cells(3, 1)) Then
Sayfa1.Cells(6, 1) = "A3 HÜCRESİNE BİR SAYI GİRİNİZ"
Else
If Not IsNumeric(Sayfa1.Cells(3, 2)) Then
Sayfa1.Cells(6, 1) = "B3 HÜCRESİNE BİR SAYI GİRİNİZ"
Else
If Sayfa1.Cells(3, 1) = Sayfa1.Cells(3, 2) Then
Sayfa1.Cells(3, 3) = "="
Sayfa1.Cells(3, 4) = "EŞİTTİR"
Sayfa1.Cells(3, 5) = "A3 EŞİTTİR B3 ' E"
ElseIf Sayfa1.Cells(3, 1) < Sayfa1.Cells(3, 2) Then
Sayfa1.Cells(3, 3) = "<"
Sayfa1.Cells(3, 4) = "KÜÇÜKTÜR"
Sayfa1.Cells(3, 5) = "A3 KÜÇÜKTÜR B3' DEN"
Sayfa1.Cells(4, 3) = "<="
Sayfa1.Cells(4, 4) = "KÜÇÜK YA DA EŞİT"
Sayfa1.Cells(4, 5) = "A3 KÜÇÜK YA DA EŞİT B3' E"
Sayfa1.Cells(5, 3) = "<>"
Sayfa1.Cells(5, 4) = "EŞİT DEĞİL"
Sayfa1.Cells(5, 5) = "A3 B3' DEN FARKLI"
ElseIf Sayfa1.Cells(3, 1) > Sayfa1.Cells(3, 2) Then
Sayfa1.Cells(3, 3) = ">"
Sayfa1.Cells(3, 4) = "BÜYÜKTÜR"
Sayfa1.Cells(3, 5) = "A3 BÜYÜKTÜR B3' DEN"
Sayfa1.Cells(4, 3) = ">="
Sayfa1.Cells(4, 4) = "BÜYÜK YA DA EŞİT"
Sayfa1.Cells(4, 5) = "A3 BÜYÜK YA DA EŞİT B3' E"
Sayfa1.Cells(5, 3) = "<>"
Sayfa1.Cells(5, 4) = "EŞİT DEĞİL"
Sayfa1.Cells(5, 5) = "A3 B3' DEN FARKLI"
End If
End If
End If

End Sub

Not : Burada yer alan IF_ELSE karar yapıları ilerleyen makalelerde detaylı bir biçimde ele alınacaktır.

Yardımcı olması dileğiyle